Welkom bij

Wereldwinkel Deurne NL

Vacatures

Vrijwilligers INFOPUNT

Het Infopunt van Wereldwinkel Deurne blijft bestaan nu de winkel definitief is gesloten. Het is ondergebracht bij de Ossenbeemd in Deurne. Het Infopunt vraagt vrijwilligers voor o.a.:

• Het geven van voorlichting aan verenigingen over diverse 3e Wereld-onderwerpen en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
• Het organiseren van activiteiten en het bemensen van kramen.
• Het geven van gastlessen op scholen.

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met:
Lambert van Lieshout, tel. 0493 316 739