Welkom bij

Wereldwinkel Deurne NL

Privacybeleid Stichting Wereldwinkel Deurne

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Deurne baseert haar onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er zijn een aantal documenten opgesteld die hieronder zijn te downloaden.

Privacybeleid Wereldwinkel Deurne

Toestemmingsverklaring ingeschreven vrijwilligers

Aanmeldings- en afmeldingsformulier vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst