Welkom bij

Wereldwinkel Deurne NL

Producten met Max Havelaar keurmerk bij Wereldwinkel Deurne


Alejandro, koffieboer in Peru

Het eerste product met het Max Havelaar keurmerk was koffie. Tegenwoordig zijn er naast koffie ook thee, chocolade, cacao, honing, bananen, cosmetica, sinaasappelsap, tropisch vruchtensap, bier, wijn, ananas en mango´s met het keurmerk.

Het idee is om op een eerlijke manier handel te drijven met de coöperaties van kleine boeren die bovenstaande producten verbouwen. Eerlijke handel bedrijven is beter dan giften geven (tenzij er acute noodsituaties zijn).

Meer dan een half miljoen kleine koffieboeren profiteren van de handel onder gunstige voorwaarden

Sinds de start in 1988 kreeg het keurmerk voor eerlijke handel navolging in 9 andere Europese landen. Het betreft tegenwoordig meer dan 180 coöperaties van 500.000 boerengezinnen in 17 landen. Soms zijn de prijzen op de wereldmarkt voor hun producten extreem laag. Vanwege de garantieprijzen die Max Havelaar hanteert, ontvingen de coöperaties extra inkomsten. Net voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.

Op die manier worden deze boeren en boerinnen in staat gesteld hun eigen bestaan te verbeteren. Zij moeten er voor werken en een goed product leveren, maar krijgen dan zodanige inkomsten dat ze hun vaak armoedige bestaan kunnen verbeteren. Het extra geld wordt meestal gebruikt voor een gevarieerdere voeding, beter gereedschap, gezondheidszorg en onderwijs. Op deze wijze vermindert hun afhankelijkheid van opkopers, van grootgrondbezitters en/of ontwikkelingshulp. Zo wordt het principe 'Trade no aid' in de praktijk gebracht.

Het marktaandeel voor koffie is al jaren ca. 3%. Veel mensen staan sympathiek tegenover Max Havelaar, maar herkennen zich er nog niet in. Dit is veel meer van invloed om tot koop over te gaan dan het prijsverschil van enkele dubbeltjes per pak koffie.

Tot 2011 kende Wereldwinkel Deurne een Max Havelaarwerkgroep. Het doel was in Deurne het principe van eerlijke handel uitdragen door het promoten van producten met het Max Havelaar keurmerk. De werkgroep richtte zich hierbij op de inwoners van Deurne, met name op consumenten, de kleingebruikers. Sinds begin 2011 is de rol van de werkgroep gedeeltelijk overgenomen door het Infopunt Wereldwinkel. Vanaf  2020 is het overgebracht naar de Ossenbeemd.

Voor meer informatie zie www.maxhavelaar.nl