Welkom bij

Wereldwinkel Deurne NL

Openbare eetavonden met gastsprekers

Woensdag 18 april 2018:
Ontmoeting Vriendenkring Deurne - Batouri

Van 15 tot 28 april zijn vier gasten uit Batouri op bezoek in Deurne.

Traditiegetrouw houden we dan een eetavond voor de uitwisseling van informatie en wederzijdse ervaringen bij de activiteiten.

Michel Zazaie, directeur van Ugicak; een coöperatie van boeren (vooral akkerbouw) in de omgeving van Batouri. Hij is al enkele keren in Deurne geweest in het kader van een van de speerpunten van de uitwisseling: de sector landbouw en economie. Michel zal samen met Frans van Haperen en Erwin Bouwmans informatie geven over de noodzaak voor de aankoop van een tractor. Door studenten van de HAS in ’s Hertogenbosch is een onderzoek gedaan en een rapport geschreven met een drietal ‘scenario’s’ om Ugicak te ondersteunen bij hun overwegingen voor de aanschaf van een tractor. De studenten zijn bij dit onderzoek begeleid door Frans van Haperen van de Vriendenkring.

Ook Gaston Yaki was al enkele keren in Deurne, als contactpersoon voor de sector jeugd. Hij is de directeur van ASDA, een organisatie voor ondersteuning van werkeloze jongeren in Batouri. Hij is sinds vorig jaar werkzaam als ‘gezondheidsvoorlichter’ bij IMC (International Medical Corps); deze organisatie (voor hulp aan slachtoffers uit conflictgebieden) biedt o.a. in Batouri en omgeving ondersteuning en opvang van vluchtelingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Bij zijn vorige bezoek aan Deurne heeft Gaston op scholen op indringende wijze verteld over zijn ervaringen in zijn werk voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en hun ouders, toen nog bij Artsen zonder Grenzen. Ook vanavond zal hij weer zijn verhaal doen, aangevuld met Afrikaanse liedjes, zichzelf begeleidend op zijn gitaar.

De andere twee gasten uit Batouri zijn ook aanwezig: Albert Yemté en Alexis Yelé, respectievelijk voorzitter van het bestuur en lid van Ugicak.

De Vriendenkring Deurne-Batouri is een begrip geworden in Deurne en Batouri door de ontmoetingen die 27 jaar geleden begonnen. Ik nodig u uit om te delen in deze vriendschapsband.

Namens de medewerkers van Wereldwinkel Deurne en de Vriendenkring nodig ik u uit voor deze avond met verhalen uit Batouri.

Lambert van Lieshout


Plaats:            zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk).

Aanvang:        vanaf 18.00 uur is de zaal open. De maaltijd begint om 18.30 uur.

Kosten:           € 14,50 per persoon, te betalen voor aanvang.

Einde:             21.30 uur.

Wij serveren een heerlijke maaltijd, die ook vegetarisch is te bestellen.

Opgeven kan t/m 16 april. Dit kan het beste via email of anders telefonisch 0493 320408 of bij Wereldwinkel Deurne, Stationsstraat 28.

Ook wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de maaltijd bent u vanaf 19.45 uur van harte (gratis) welkom bij de presentatie.

 

Woensdag 7 maart 2018:
Frans Wilms van Stichting Vlooienmarkt Deurne

Frans zal vertellen over de geschiedenis van de vlooienmarkt Deurne die in 1972 werd opgericht door pater Jan van Asch die woonde en werkte in het Missiehuis van de paters SVD aan de Vlierdenseweg. Het doel was de opbrengst van de winkel van 2e hands spullen te bestemmen aan projecten van hun paters in de Missie.

Vanwege het naderende vertrek van de paters en de sluiting van het Internaat heeft pater Jan van Asch de vlooienmarkt willen behouden en er in 2001 een Stichting van gemaakt. Sinds 2002 is Vlooienmarkt Deurne gevestigd aan de Brouwhuisweg 36 in Vlierden.

Bij de oprichting van de Millenniumwerkgroep in 2014, inmiddels Team 2030 Deurne, sloot Stichting Vlooienmarkt Deurne zich vanzelf hierbij aan. Zij levert een bijdrage aan duurzaamheid door het hergebruik van producten of het verantwoord afvoeren daarvan. Bovendien komen opbrengsten ten goede aan het financieren van kleinschalige projecten in de Derde Wereld. De winkel is elke zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur open voor het publiek. Zie: vlooienmarktdeurne.nl

Team 2030 Deurne heeft zich intussen ontwikkeld tot een werkgroep met daarin leden van organisaties in Deurne die elkaar ondersteunen en aanvullen in het bereiken van een gezamenlijk doel: het in Deurne concreet bijdragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. De gemeente Deurne ondersteunt dit. Eerder hebben enkele leden van Team 2030 tijdens een eetavond hun verhaal gedaan. Nu is het de beurt aan Frans Wilms.

Plaats:            zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk).

Aanvang:        vanaf 18.00 uur is de zaal open. De maaltijd begint om 18.30 uur.

Kosten:           € 14,50 per persoon, te betalen voor aanvang.

Einde:             21.30 uur.

Wij serveren een heerlijke maaltijd, die ook vegetarisch is te bestellen.

Opgeven kan t/m 4 maart. Dit kan het beste via email of anders telefonisch 0493 320408 of bij Wereldwinkel Deurne, Stationsstraat 28.

Ook wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de maaltijd bent u vanaf

19.45 uur van harte (gratis) welkom bij de presentatie.
 

Met vriendelijke groet, namens de eetavondwerkgroep van Wereldwinkel Deurne,

Lambert van Lieshout

 

Woensdag 29 november 2017:
Cees van de Ven uit Deurne van de Stichting

 

Cees van de Ven maakt met zijn stichting deel uit van de organisaties in Deurne die zich inzetten voor de Global Goals 2030. Onlangs is in het gemeentehuis in Deurne een tentoonstelling geweest over hoe deze organisaties een concrete bijdrage leveren aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

The Heart for Gambia Foundation is opgericht in 2006 met als doel 'Het opzetten en stimuleren van projecten in Gambia'.

De doelstellingen zijn:

  • Toekomstbestendige ontwikkelingssamenwerking op basis van lokale initiatieven.
  • Uitgevoerd door de lokale bevolking met respect voor eigen cultuur en leefomgeving.
  • Transparant opgezet met verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en inzicht in de resultaten.

Plaats:      zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg.

Aanvang:  vanaf 18.00 uur is de zaal open. De maaltijd begint om 18.30 uur.

Kosten:     € 14,50 per persoon, te betalen voor aanvang.

Einde:       21.30 uur.

Opgeven kan t/m 26 november 2017,
via email ,
of telefonisch 0493 320408,
of bij Wereldwinkel Deurne, Stationsstraat 28.

Het informatieve gedeelte (dat gratis is), start rond19.45 uur.

Meer informatie vindt u op www.hartvoorgambia.nl
 

Woensdag 10 mei 2017:
Informatie- en eetavond over het Liliane Fonds

"Bij het Liliane Fonds staat het individuele kind met een handicap centraal. Deze kinderen die in ontwikkelingslanden vaak niet mee kunnen doen met gewone alledaagse activiteiten, moeten een optimale kans krijgen er bij te horen.Te vaak worden zij buiten gesloten en gepest”.

Ondersteund met beeldmateriaal schetsen Frans Mesman en Els van Doren een beeld van het werk van het Liliane Fonds in 30 verschillende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Locatie: zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg

Aanvang: zaal open  vanaf 18.00 uur. De verrassingsmaaltijd begint om 18.30 uur, deze is ook vegetarisch te bestellen.

Kosten: € 13.50 per persoon, te betalen voor aanvang.

Informatief gedeelte (gratis): aanvang 19.45 uur 

Opgeven: tot dinsdag 9 mei tot 17.00 uur, via email of telefonisch tel. 0493 320408 Wereldwinkel Deurne.
 

Woensdag 16 maart 2016:
Eetavond met daarna de voorstelling “Hulp” van Anouk Nuyens

Wereldwinkel Deurne organiseert samen met vriendenkring Deurne – Batouri de volgende eetavond met theater-voorstelling op woensdag 16 maart 2016.

Tijdens deze avond zal Anouk Nuyens met haar voorstelling “Hulp” haar persoonlijke ervaring met ons delen. Zij wil ook in een discussie vragen wat haar bezoekers denken over hulpverlening aan mensen in ontwikkelingslanden.

Locatie: zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11,  Deurne (tegenover de kerk in Zeilberg). Vanaf 18.00 uur is de zaal open. We beginnen strikt om 18.30 uur met de maaltijd.

Aanvang voorstelling met/van Anoek Nuyens: ongeveer om 19.45 uur. Deze duurt ongeveer een uur. Daarna leidt zij de discussie.

Kosten:    € 20,00  per persoon voor de maaltijd en voorstelling samen.
                   €7,50  alleen voor de voorstelling.

Einde :     21.45 uur.

Aanmelden: Dit kan tot dinsdag 15 maart tot  17.00 uur bij de Wereldwinkel, Stationsstraat 39, Deurne, tel. 0493 320408, of via email:

Anouk Nuyens heeft uitdrukkelijk verzocht om maximaal 60 personen voor haar voorstelling uit te nodigen. Bij meer aanmeldingen geldt de volgorde van aanmelding.


Vijftig jaar lang bestuurt de oudtante van theatermaker Anoek Nuyens de goededoelenstichting Auxilium (Latijn voor Hulp). Nu vindt ze het tijd voor een nieuwe generatie en draagt ze de verantwoordelijkheid voor de stichting over aan Anoek. Maar welke koers is de juiste? Hulp is een journalistiek theaterproject over een erfenis die dwingt na te denken over een nieuwe missie, verantwoordelijkheid en medemenselijkheid in een tijd waar het individu boven alles gaat.

Nadat Hulp het afgelopen half jaar in de theaters speelde, verplaatst Anoek Nuyens de voorstelling nu naar vergaderzalen, lobbyruimtes en koffietafels. Met het decor in een koffertje reist Hulp langs NGO’s, politieke partijen, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, kerkelijke gemeenschappen en goede doelen. Het verhaal van Anoek nodigt namelijk uit tot het delen van ervaringen en samen nadenken over de toekomst.

HULP

Frascati Producties| Anoek Nuyens

Wat betekenen weldoen en medemenselijkheid in de 21ste eeuw?
 

Woensdag 25 november 2015:
Eetavond met daarna de film “Pablo”, een documentaire van Marijn Poels

In deze film maakt u kennis met Pablo.  Dit was een straatkind in Rio de Janeiro. De Stichting Martinus, heeft zich het lot van Pablo en van andere straatkinderen in deze stad aangetrokken en deze kinderen geadopteerd. Pablo heeft het hierdoor kunnen schoppen tot advocaat en zet zich nu zelf in voor deze straatkinderen.

De maker van deze film, Marijn Poels, vertelt op deze avond over het ontstaan van deze indrukwekkende (en meerdere malen onderscheiden!) documentaire. 

Zijn vader, de journalist René Poels, is nu voorzitter van de Stichting Martinus. Hij zal  vanavond vertellen over zijn samenwerking met de uit Deurne afkomstige missionaris  Martin Cox.  (Martin Cox is twee jaar geleden overleden). Samen hebben zij zich jarenlang vanuit de Stichting St. Martinus ingezet voor deze straatkinderen.

De film Pablo is gemaakt op initiatief van de stichting Martinus. Deze film Pablo sluit aan bij één van de millenniumdoelen: Alle kinderen naar school.

De Deurnese Millenniumwerkgroep Team 2015 zal op deze avond informatie gegeven over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen vanaf 2016.

Plaats:      zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk).
Aanvang: vanaf 18.00 uur is de zaal open. We beginnen om 18.30 uur met de maaltijd.
Kosten:    € 13.50 per persoon, te betalen voor aanvang of in de winkel.
Einde :     21.30 uur.

Wij serveren een maaltijd die is samengesteld door onze kookstaf. Deze maaltijd is ook vegetarisch te bestellen. U kunt zich hiervoor opgeven tot dinsdag 24 november 17.00 uur bij de Wereldwinkel, Stationsstraat 39, Deurne, tel. 0493 320408.

Aanmelden kan ook via email:  Ook wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de maaltijd bent u vanaf 19.45 uur van harte (gratis) welkom bij de presentatie.
 

Woensdag 4 juni 2014:
de ervaringen van studenten Groene Campus Helmond in Batouri en Nepal

 

Plaats:       zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk).
Aanvang:   vanaf 18.00 uur is de zaal open. We beginnen om 18.30 uur met de maaltijd.
Kosten:     € 13.50 per persoon, te betalen voor aanvang.

Wij serveren een maaltijd die is samengesteld door de gasten uit Batouri en onze kookstaf.
Deze maaltijd is ook vegetarisch te bestellen. U kunt zich hiervoor opgeven tot dinsdag 
17 september 17.00 uur bij de Wereldwinkel, Stationsstraat 39, Deurne, tel. 0493 320408 of via e-mail: wereldwinkeldeurne@live.nl.

Ook wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de maaltijd bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom bij de presentatie van: de vriendschapsband tussen Deurne en Batouri, georganiseerd door het bestuur van de Vriendenkring Deurne-Batouri.

Met internationale projecten onder de naam ‘Green Experience’ combineert Helicon Opleidingen/De Groene Campus educatie met natuurbehoud en ondersteunen zij het levensonderhoud in lokale gemeenschappen.
De ervaringen die de studenten daarmee opdoen, dragen bij aan hun kennisontwikkeling en bewustwording ten aanzien van het belang van internationale samenwerking. De landen die onder dit programma vallen zijn Oeganda, Thailand, Nepal en Kameroen. In Nepal wordt samengewerkt met Project Nepal van Angelique van Hoof uit Deurne.

In Kameroen is Vriendenkring Deurne-Batouri de projectpartner. Vanavond hebben wij deelnemers te gast van de reizen naar Kameroen in december 2013 en naar Nepal in maart van dit jaar. Vanuit Nepal zijn dat Angelique van Hoof van Project Nepal en docent Walter Janssen van De Groene Campus. De reiservaringen uit Kameroen worden gepresenteerd door Frank Jacobs van De Groene Campus, tevens voorzitter Vriendenkring Deurne-Batouri samen met de studenten Wessel Joosten en Joost Aertsen. Hun persoonlijke impressies worden afgewisseld met beelden en filmpjes.

We hopen u te ontmoeten op deze laatste eetavond van dit seizoen.

Namens de eetavondgroep van Wereldwinkel Deurne, heet ik u alvast van harte welkom.

Lambert van Lieshout


18 september 2013:
de vriendschapsband tussen Deurne en Batouri

Vanaf midden jaren 90 onderhoudt Deurne een vriendschapsband met Batouri, een stad in Zuid-Oost Kameroen. Deze vriendschap ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een directe relatie tussen organisaties in Deurne en Batouri werkzaam op de gebieden van onderwijs en jeugd, landbouw en economie, gezondheidszorg. Elk jaar komen gasten uit Batouri naar Deurne om elkaar op deze terreinen te ontmoeten. Bij die ontmoetingen worden wij als Wereldwinkel uitgenodigd om deel te nemen aan het vriendenprogramma. Onze eetavonden zijn dan steeds met succes een middel geweest om alle Deurnenaren het nut en de ontwikkelingen van de Vriendenkring te laten volgen en erover mee na te denken.

Dit jaar zijn Gaston Yaki van Asda - jeugd en Daniel Wongolo van Ugicak-landbouw onze gasten. Zij zullen ons vertellen over hun werk in Batouri. Verder zal de nieuwe voorzitter Frank Jacobs ons informeren over het werk van de Vriendenkring Deurne-Batouri, met vooral aandacht voor projecten van de Groene Campus. De Groene Campus heeft zich sinds enkele jaren aangesloten bij de werkgroepen van de Vriendenkring. De avond wordt omlijst door zang van het koor Korale samen met de djembégroep Aya Akoma.
 


13 maart 2013: eetavond over de Landelijke India Werkgroep door Gerard Oonk

Met de korte film ”Wij zijn niet onaanraakbaar”  als inleiding zal Gerard proberen ons deze avond antwoord te geven op mijn vraag aan hem wat de Wereldwinkel eigenlijk nog doet in een land dat op weg is op wereldniveau economisch een toonaangevend  land te worden. India, een land, waarvan de regering bovendien weigert nog buitenlandse ondersteuning (lees ontwikkelingshulp) te krijgen.

De Landelijke India Werkgroep is een campagne-organisatie, die al tientallen jaren actief bezig is met mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen in India.

Vanuit deze invalshoek komen we uit bij een aantal onderwerpen en thema’s die we, zeker de laatste tijd, tegenkomen in de kranten en op TV:

-          een positieschets van de mensen.

·         wat houden (schending van) de mensenrechten in India in?  

·         wat houdt het kastenstelsel in en wat betekent het in de praktijk?

·         wat betekent economische vooruitgang, wie profiteert er van en wie niet?

-          hoe is het gesteld met kinderarbeid, onderwijs en gezondheidszorg ?

-          wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen in India ?

-          wat voor rol speelt godsdienst in dit land ?

 Dit zijn vragen over een immens groot land met meer dan een miljard inwoners met een immens gecompliceerde structuur, cultuur en problematiek. Alles hangt met elkaar samen en grijpt op elkaar in.

Onbegonnen werk lijkt het om vooruitgang te zien. Lukt het om de diverse systemen te veranderen? “Ja” zegt Gerard Oonk. Hij laat die verandering zien vanuit zijn ervaring en de werkwijze van de Landelijke India Werkgroep. Vooral de contacten die ze  hebben met organisaties en sociale bewegingen laten zien wie de actoren van die vooruitgang zijn en dat maatschappelijk ondernemen in India betekenis heeft.

Voor wie zich al wil inlezen voor deze avond: www.indianet.nl en www.dalits.nl geven  voldoende informatie om ook mee te discussiëren op deze interessante eetavond.

18 april 2012: eetavond over Zuid-Afrika door Bertus van Etten

Op 18 april heeft Bertus van Etten een voordracht gehouden over Zuid-Afrika. Voor het recept van de gerechten zie onderaan op deze pagina.

8 februari 2012: eetavond over Nepal door Angelique van Hoof

Nepal, een land zo groot als de Benelux, ingeklemd tussen India en China met ongeveer 29 miljoen inwoners, waarvan 50% analfabeet, 45% werkeloos en waar ziektes als lepra, TBC en dysenterie veelvuldig voorkomen. Een land doordrenkt van cultuur en religie, maar ook van kastes en corruptie. In dit land besloot Angelique van Hoof na een rondreis in 2000 en 2001, vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Na een vrijwilligersperiode van 4 maanden in 2002 keerde Angelique diverse keren terug en wat begon als vrijwilligerswerk groeide uit tot Project Nepal. Na de renovatie van 3 scholen, kennismaking met volk en cultuur en jarenlange werkervaring, verlegde zij haar werkgebied van Kathmandu naar het zuiden van Nepal.

Project Nepal zet zich in voor de allerarmsten; huizenbouw, waterputten slaan, toilettenbouw, educatie, vrouwenprojecten, behoud van de natuur en de zeldzame éénhoornige neushoorn en gratis medische hulp. Momenteel bouwt Project Nepal een hulppost voor een lokale arts waarmee zij al 5 jaar samenwerkt.

In 2004 heeft Angelique haar vaste baan opgezegd en is als reisleidster voor FOX Vakanties gaan werken om nog vaker in Nepal te kunnen zijn. Zij begeleidt culturele rondreizen door India, Nepal en Tibet. Ook is Angelique pleegmoeder van 6 weeskinderen. Hun ouders verongelukten en sinds 2002 neemt zij de zorg voor deze kinderen op zich.

Nepal is een mooi land, kleurrijk en divers, een land van uitersten, doordrenkt van religie en cultuur. Maar helaas leeft 33% van de mensen onder de armoede grens en dat is de reden waarom Angelique zich al 10 jaar inzet voor de kansarmen in dit land.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie met prachtige beelden zal Angelique diverse onderwerpen aansnijden en daarover met ons discussiëren: het hinduïsme, het kastenstelsel, de corruptie, de medische zorg, het paleisdrama van 1 juni 2001, de politiek, de rol van de overheid in de ontwikkeling van het land, de huidige situatie.

Weer een eetavond vol met kennis en idealisme en ook met gezelligheid en lekker eten.
De Wereldwinkel heet u alvast van harte welkom.

Hieronder aankondigingen van eetavonden die inmiddels voorbij zijn

16 nov. 2011: eetavond over Myanmar (Birma)

Harry Theunissen, leraar op het Peellandcollege in Deurne, zet zich sinds een aantal jaren in voor een schoolproject in Myanmar. Hij heeft een fototentoonstelling samengesteld die op deze eetavond te zien is. Verder vertelt hij over zijn activiteiten aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Hij gaat regelmatig zelf naar dit land en zal met ons op deze avond van gedachten wisselen over de actuele situatie.

Harry Theunissen is zeer betrokken bij het project Seik Phu Taung, een school voor wezen en kansarme kinderen in Khyaikthiyo. Een boeddhistische monnik leidt een opvangcentrum met ruim 700 kinderen die hij veiligheid, onderdak en onderwijs biedt. Harry heeft het project kunnen verbinden met het Peellandcollege en met de basisschool De Hasselbraam.

Die verbinding is heel concreet geworden en heeft onder andere tot doel de leerlingen van beide scholen actief bij elkaar te betrekken door persoonlijke kennismaking door brieven en berichten over en weer. Maar ook door het inzamelen van geld voor spullen die in Khyaikthiyo nodig zijn. Het uitgeven en verkopen van een kookboekje, dat speciaal voor dit doel is samengesteld, is onderdeel van de acties. Het kookboekje is op deze eetavond te koop. De voordracht gaat verder over Myanmar, het volk, de cultuur en de huidige situatie in het land.

Plaats:zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk).

Aanvang: 16 nov., vanaf 18 u zaal open. Om 18.30 u aanvang maaltijd.

Kosten: 12.50 euro per persoon.

De maaltijd is samengesteld door de gastspreker, samen met een Birmaanse kok. De maaltijd is ook vegetarisch te bestellen. U kunt zich opgeven tot dinsdag 15 november 17 u bij Wereldwinkel Deurne, tel. 0493 320408. Wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de maaltijd, bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom bij de presentatie.

16 maart 2011: een modeshow, gepresenteerd door WereldModeWinkel Sari Eindhoven

Voor meer info: klik hier.

9 februari 2011: eetavond over een project in Brazilië

Over een project in Brazilië (o.a. in Rio de Janeiro), dat probeert kinderen en jongeren te redden uit de handen van de drugsmaffia en probeert hen een beter perspectief te bieden. Voor meer info: klik hier. De link naar het recept staat onderaan deze pagina.

17 november 2010: eetavond met Reinier Veld van de Stichting Chakana

Reinier Veld is lid van de Stichting Chakana die gevestigd in Amsterdam en 8 jaar bestaat. Ze is door de jaren heen uitgegroeid tot een landelijke stichting met leden in het hele land. Via hun website www.chakana.nl kunt u zich eventueel alvast een beeld vormen van deze stichting.

De Stichting is een ontwikkelingsorganisatie met wortels in Bolivia en Nederland. Chakana richt zich op de plattelandsontwikkeling van de hooglandindianen in Bolivia.

De laatste decennia zien steeds meer Aymara’s – de naam van deze indianen – zich genoodzaakt naar de stad te verhuizen. Daar zijn ze vaak veroordeeld tot nog meer armoede en discriminatie. In de visie van Chakana op de wereld van de hooglandindianen in Zuid-Amerika kan duurzame plattelandsontwikkeling alleen tot stand komen met respect voor behoud van hun culturele tradities, gebruiken, waarden en normen.

Hoe die hulp er dan concreet uitziet zal Reinier aan de hand van een dia-presentatie laten zien. Ook de producten die er gemaakt worden zullen tentoongesteld worden. Daarnaast zal hij over (de ontwikkeling van) deze organisatie vertellen.

Deze Stichting is zoals zo velen in de ontwikkelingssamenwerking haar subsidie kwijtgeraakt. Wellicht komen we vanavond toe aan een discussie wat we kunnen of moeten doen aan de politieke teloorgang van de aandacht en solidariteit voor tweederde van de wereldbevolking.

Aanmelden kan tot en met 16 november de Wereldwinkel, per email of per telefoon. Het adres van de Zwaan is Blasiusstraat 11, 5754 AS Deurne.

6 oktober 2010: eetavond met sprekers uit Batouri

Voor het eetavondseizoen herfst 2010 – voorjaar 2011, zijn weer afspraken gemaakt met restaurant ‘De Zwaan’ in de Zeilberg (tegenover de kerk). Veel bezoekers hebben in het verleden aangegeven behoefte te hebben aan een jaarschema, de avonden zijn gepland op: 6 oktober, 17 november, 9 februari en 16 maart. De avonden starten om 18.30 uur met een maaltijd. Vanaf 19.45 uur begint het inhoudelijke programma.

De eerstvolgende eetavond is gericht op Batouri, omdat van 11 sept. tot 7 okt. het 15-jarig bestaan van de vriendenkring Deurne – Batouri wordt gevierd. Voor dat heugelijk feit heeft de vriendenkring 3 mensen uit Batouri uitgenodigd: François Mbandjali, zijn vrouw Flavie Ze Eyinga en Vincent Betang. François zal gehuldigd worden op defeestavond van 25 september in het Cultuurcentrum, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor zowel onze vrienden-kring en die van Batouri.

Tijdens hun aanwezigheid zullen de Kameroense gasten ook bezoeken brengen aan scholen en bedrijven in Deurne en hun komst benutten voor de jaarlijkse uitwisseling van kennis en ervaring. En natuurlijk het bevestigen en verstevigen van de vriendschapsband.

Vorig jaar hebben de gasten van die reis de eetavond verblijd met hun verhalen en muziek. Ook deze keer zal de eetavond daarop gericht zijn: de Wereldwinkel als verbindingsmiddel voor wat Deurne en Batouri wederzijds voor elkaar betekenen. Opnieuw met een programma dat is voorbereid door de vriendenkring Deurne – Batouri.

17 maart 2010: modeshow, gepresenteerd door Karin Kaashoek van WereldModeWinkel Sari uit Eindhoven.

Voorafgaande aan de modeshow is Karin ingegaan op de tien criteria voor Fair Trade, die zijn opgesteld door de WFTO. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd besproken hoe met de verschillende criteria wordt omgegaan. Wat betekenen deze criteria voor de producenten en welke problemen krijgt Sari hiermee als importeur te maken. Centraal in de presentatie stond een vrouwengroep van een minderheidsgroepering in Birisiri, in het noord van Bangladesh, waar Sari intensief mee samenwerkt om een aantal vrouwen werkgelegenheid te bieden.

Na het informatiegedeelte volgde de modeshow (met een aantal modellen uit eigen kring) van de nieuwe voorjaarscollectie van Sari. De kleding, ook sieraden, shawls en tassen, konden na de modeshow bekeken, gepast en natuurlijk gekocht worden.

De eetavonden in het algemeen

De werkgroep eetavonden organiseert al 27 jaar thema-eetavonden. Meestal worden er 4 à 5 eetavonden per seizoen georganiseerd.

Om 18.30 uur begint de gezamenlijke maaltijd en daarna volgt vanaf 19.45 uur het inhoudelijke gedeelte, meestal met een gastspreker. Uitgangspunt van het thema is dat het past in de visie van de Wereldwinkel. Er wordt een exotische maaltijd geserveerd, die meestal aansluit bij het land waarover het thema gaat. Er kan ook een vegetarische maaltijd besteld worden. Deelname aan de maaltijd kost € 12,50 per persoon. Wanneer men niet kan deelnemen aan de maaltijd is men vanaf 19.45 uur welkom (uiteraard gratis).

Ongeveer 3 weken voor een eetavond krijgen de gasten die in het emailbestand van de Wereldwinkel staan een uitnodiging waarin informatie staat over het onderwerp en wie de gastspreker(s) is/zijn. Ook verschijnt er in de diverse plaatselijke weekbladen een aankondiging. Aanmelden voor zo’n avond gaat via de Wereldwinkel, Stationsstraat 39 Deurne tel. 0493 320408. Wanneer u graag een uitnodiging wilt ontvangen stuur dan een emailbericht naar:

Hieronder een aantal voorbije eetavonden, waarbij de laatste bovenaan staat.

In de thema-eetavond op woensdag 25 november vertelde wethouder Jasper Ragetlie over de ervaringen van zijn verblijf van 2 maanden in Afganistan

De thema-eetavond op woensdag 21 oktober 2009 ging over:

Vriendenkring Deurne-Batouri:

vriendschap, uitwisseling, leren en ontwikkeling.

Sinds 1995 bestaat in Deurne de Vriendenkring Deurne-Batouri. Zij bevordert de contacten tussen de bevolking van Deurne en van Batouri (Kameroen) met als kernwoorden Vriendschap, Uitwisseling, Leren en Ontwikkeling. Daarbij zijn door de jaren de banden tussen de Wereldwinkel en de Vriendenkring alleen maar beter geworden.

De kernwoorden worden o.a. ingevuld met bezoeken over en weer. Zo bezocht afgelopen maart een delegatie van 5 personen de Vriendenkring in Batouri. Van 26 september 2009 tot 23 oktober zijn mevr. Edwige Ngono en dhr. Gaston Yaki uit Batouri te gast in Deurne. Het thema van deze reis is gezondheidszorg en jeugdbeleid. Edwige Ngono is AIDS-verpleegkundige van OADER (een eenvoudige vrijwillige thuiszorgorganisatie) en Gaston Yaki is voorzitter van de jeugdorganisatie ASDA.

Tijdens de eetavond zullen beide gasten aanwezig zijn en zal aan de hand van een interview onder leiding van Addy Smolders en Erwin Bouwmans, beiden actief in de Vriendenkring, ingegaan worden op de onderwijs,- gezondheids – en politieke situatie in Batouri. Vanzelfsprekend zullen wij de Franse taal voor u in het Nederlands vertalen!

Speciale aandacht is er voor de landbouwschool EFR (Ecole Familiale Rurale) in Batouri. Na jaren zonder landbouwonderwijs is de Vriendenkring Batouri vanaf 2007 gestart met landbouwonderwijs. Voor het schoolgeld van de studenten is een studiefonds vanuit Deurne in het leven is geroepen. Hierdoor kunnen ook leerlingen met geen of weinig financiële middelen naar school. De Deurne-delegatie, waaronder Addy Smolders en Erwin Bouwmans, bezocht de school eerder dit jaar en maakte kennis met de leerlingen, leraren en school. Aan de hand van foto’s wordt een impressie gegeven van het wel en wee van de school.

Eetavond 25 maart 2009: modeshow, gepresenteerd door WereldModeWinkel Sari Eindhoven

Voorafgaande aan de modeshow toonde Karin Kaashoek van Sari Eindhoven een powerpoint-presentatie over het dorp Birisiri in het uiterste noorden in Bangladesh waar weinig werkgelegenheid is. De Sari-winkels werken al jaren samen met Folk Bangladesh (de paraplu-organisatie). Er is al een borduurgroep en sinds kort een kleermakersgroep. Men is nu bezig met het opzetten van een groep voor weefsters. Sari helpt mee met de financiering van dit project.

Na het informatiegedeelte volgde de modeshow (met een aantal modellen uit eigen kring) van de nieuwe voorjaarscollectie van Sari. De kleding, ook sieraden, shawls en tassen, kunnen na de modeshow bekeken, gepast en natuurlijk gekocht worden.

Eetavond 3 december 2008: Sri Lanka

Wereldwinkel Deurne organiseerde op woensdag 3 december 2008 een thema-eetavond over het werk van de Stichting Sri Lanka Sociaal. De presentatie werd verzorgd door Yvonne Aldenzeeuit Helenaveen en Christine van Heur uit Deurne.

Christine is al 26 jaar actief in het opzetten van projecten in Sri Lanka vanuit de plaats Negombo waar ze zich vooral inzet voor de straatjeugd. Zij is bezig jongeren een wettige status te geven; het zijn vaak ouderloze kinderen zonder enige wettige status die nodig is om ergens bij te horen, ook juridisch. Yvonne werkte in 2006 3 maanden in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten en is sindsdien ook in de ban van Sri Lanka, Ze besteedt haar vakanties en opgespaarde vrije dagen voor “haar” gehandicapten in een tehuis in Sri Lanka. Yvonne werkt in Deurne als activiteiten-begeleidster bij Het Rijtven. Sinds april van dit jaar werken Yvonne en Christine in Sri Lanka samen aan het opknappen van een school. Via foto’s en film lieten zij deze avond hun werk, de situatie en problemen in Sri Lanka laten zien. Ook kwamen aan bod de positie en de invloed van de Tamil Tijgers op het dagelijks leven, de gevolgen van de Tsunami en de invloed van het toerisme.

Eetavond 29 oktober 2008: Artsen zonder grenzen

Op 29 oktober vond de eerste thema-eetavond van dit seizoen plaats. Het onderwerp van deze avond was “Artsen zonder Grenzen”. Gastspreker van deze internationale hulporganisatie was de heer Wim van der Heyden.

Eetavond 9 april 2008: modeshow

Opwoensdag 9 april 2008werd een modeshow gepresenteerd door WereldModeWinkel Sari Eindhoven. Voorafgaande aan de modeshow toonde Karin Kaashoek van Sari Eindhoven een PowerPoint-presentatie over een vrouwengroep in Dhaka (Bangladesh) die zijde voor sjaals en kleding met de hand beschildert. De Sari-winkels werken al jaren samen met Folk Bangladesh (de paraplu-organisatie ter plaatse). Ze zijn nu bezig om de vrouwen aan een betere en ruimere werkruimte en meer productiemiddelen te helpen, waardoor ze hun productiecapaciteit kunnen vergroten en daardoor een hoger inkomen kunnen verwerven.

In de modeshow met een achttal modellen uit eigen kring, werd de nieuwe voorjaarscollectie getoond. De kleding kon na de modeshow bekeken, gevoeld, gepast en natuurlijk gekocht worden. Meer informatie over Sari-winkels: www.sari-wereldmodewinkels.nl

 

Eetavond 27 februari 2008: Burkina Faso

Op27 februari 2008was het thema Burkina Faso. De presentatie werd verzorgd door Esther Cremers en Josephine Wouango. Deurne heeft al lange tijd een bijzondere band met Burkina Faso. Onder leiding van Esther Cremers, als docent verbonden aan het Peelland College, wordt daar jaarlijks een kerstactiviteit gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor een project. Al meerdere jaren is dat een school in de hoofdstad Ouagadougou en het schoolgeld voor weeskinderen die naar die school gaan.Esther wil als deelnemer aan de komende Vierdaagse in Nijmegen € 33.000 bij elkaar lopen voor de stichting “Help Burkina”, die haar vader opgericht heeft. Er moet een ziekenhuisje gebouwd worden in Balkiou. Josephine Wouango is de pleegzus van Esther. Zij komt uit Burkina Faso en studeert sociologie aan de universiteit van Luik.

Recepten

Omdat bezoekers van de eetavonden vragen naar de recepten, hieronder enkele links naar recepten.

Recept eetavond Zuid-Afrika (2012-04- 18)

Recept eetavond Brazilië (2011-02-09)

Recept eetavond Bangladesh / India (2008-04-09)

Recept eetavond Sri Lanka (2008-12-03)

Recept eetavond Deurne - Batouri (2009-10-21)